Køb billige bøger på nettet

Vi køber flere og flere bøger på internettet, og der kan spares penge ved at købe bøgerne online. hvor de som oftest er billigere end i den fysiske boghandel.

Ifg. en undersøgelse af Institut for Konjunktur Analyse, har op mod 12% af bogkøberne købt deres seneste bog på internettet.

Og der er flere grunde til at det kan betale sig. Man kan i ro og mag sidde hjemme ved computeren og kigge bog-udvalget igennem, læse boganmeldelser og sammenligne priser, leveringspriser mv. på de enkelte forhandlere.

De fleste bogforhandlere har en hjemmeside, hvor de sælger bøgerne online, og sammenholdt med de bogforhandlere der kun eksisterer online, giver det et særdeles stort udbud af bøger.
Nogle af de større varehuse er endda også begyndt at slå sig på online salg af billige bøger.

I takt med udbredelsen af online boghandel og konkurrencen, er leveringstiderne også ved at være fornuftige.

Køber man sine bøger på nettet, kan man mange gange spare penge. Konkurrencen gør at priserne bliver sat en tak ned i forhold til den man ser i butikkerne. Og har ens normale foretrukne boghandel ikke bogen til den bedste pris, kan man jo bare tage en af de mange andre boghandlere!

De billigste bøger

Som altid, når jeg forsøger at gøre et godt køb, starter jeg med at tjekke min foretrukne bogforhandlers hjemmeside og bruger derefter en prisportal, hvor man kan sammenligne priser på bøgerne. Bogpriser.dk er min foretrukne prisportal inden for bog-genren. Den er nem og overskuelig, og giver mig altid et brugbart resultat af mine søgninger.

Bogportalen giver mig mulighed for at undersøge prisen på en bestemt bog fra mere end 35 boghandleres hjemmesider. Jeg får listet resultatet pænt efter den billigst mulige pris på bogen, jeg søgte efter. Priserne er dog vejledende, men sjældent forkerte.

Jeg får vist den maksimale prisforskel på bogen hos bogforhandlerne, og kan derefter vælge at sortere min bogprisliste ud fra parametre som: billigste pris på bogen, fragt og leveringstid.

Det slår sjældent fejl, og jeg ender næsten altid med at kunne finde den billigste bog online - fremfor at skulle ned i den lokale boghandel.