Smart Farming

Smart farming er et af de store buzzwords indenfor landbruget. Specielt i det store udland, hvor kæmpe landbrug bliver flere og flere.

Smart farming er brug af forskellige teknologier og systemer inden for landbruget, der giver større mulighed for at bruge færre ressourcer.

Der udvikles flere og flere tiltag, som giver landbruget mulighed for at styre forbruget mere intelligent.

Et af de effektive tiltag er intelligente regnmålere, som kan bruges til at styre forbruget af vand meget mere præcist. Regnmålerne kan kombineres med eksempelvis et automatisk vandingssystem, og på den måde udnytte målinger til at styre hvor meget vand er nødvendigt, Kombineres det med målesystemer der kigger på jordtemperatur og jordfugtighed, kan det give landmanden ekstremt præcise data på, hvor meget det er nødvendigt at vande.

Det giver flere fordele. Vandforbruget kan minimeres og optimeres til stor glæde for miljøet. Derudover vil det mindre vandforbrug spare landmanden færre udgifter og dermed større profit.

Store muligheder

USA er langt fremme med smart farming ift. Danmark og resten af Europa. Ifg. Smart AKIS er brugen af smart farming teknologi udbredt på omkring 80% af de amerikanske landmænd, mens det kun er 24% i Europa.

Det kan selvfølgelig have noget med størrelsen af landbrug at gøre, da USA jo har kæmpe farms, som virkeligt kan udnytte mulighederne inden for smart farming.

Hvilke muligheder er der?
  • Information
    Stor mulighed for indsamling af data, der kan optimere processer, forbrug, status og meget mere.

  • Mere præcist forbrug
    Forbruget af ressourcer kan lettere styres ved brug af Smart farming teknologier de rmåler tørkeindeks (jordfugtighed), jordtemperatur, gødningsniveau, vind og vejr mv.

  • Automatisering
    Automatisering med teknologi og eks. robotter, kan gøre mange processer bedre og lettere. Det kunne være intelligent styring af vanding eller gødning.
I USA vinder brugen af både droner og farmbots frem, som kan hjælpe landmanden.

Automatisering af landbruget

I Danmark ser vi en stigende tendens til at bruge automatisering og smart farming. Flere landbrug indfører intelligente kostalde, hvor udmugning sker mere automatisk med et bevægeligt gulv.

Det kan også være malkningsrutinen, hvor kører selv gennes ind i en malkekarrusel, som automatisk klargører og påsætter malkesættet. Det kan både øge effektiviteten og mindske behovet for arbejdskraft til den opgave.