Microsoft Power BI

Business Intelligence er et af de helt store buzzwords i disse år. Det dækker over det at udnytte de data som I har i virksomheden, og via andre kanaler, til at udvikle og forbedre forretningen yderligere.

Med et system som Power BI, kan du analysere virksomhedens data og transformere dem til flotte dashboards og rapporter.

Business Intelligence kan inddeles i tre faser:
  • Dataindsamling
  • Databehandling
  • Datapræsentation.
Dataindsamling sker på baggrund af forskellige datakilder, som er til rådighed i virksomheden. Det kan være CRM- og salgssystemer, besøgsdata, Excel, Oracle eller noget helt andet. Dataindsamlingen sker ofte automatisk til systemer.

Databehandling kan også ske i et BI-system, hvor data udvælges og behandles efter opstillede logikker og grupperinger i systemet.

Datapræsentation repræsenterer den del, hvor der visuelt dannes rapporter og dashboards, som kan videredeles i organisationen. Power BI er en del af denne sidste del.

Hvad er Power BI?

Power BI er en datavisualiseringssoftware der gør det muligt at visualisere dine data i rapporter og dahsboards. Disse kan så deles i din organisation eller integreres på din hjemmeside eller systemer.

Microsoft Power BI kommer med et stort bibliotek af indbyggede skabeloner, som du kan bruge til at visualisere dine data. Hvis du vil, kan du også skabe dine helt egne brugerdefinerede visualiseringer.

Slutteligt kan dine rapporter deles nemt med kolleger og forretningspartnere, og kan via de indbyggede funktioner både lande i din indbakke, eller du kan tjekke det data live på desktop eller mobilen, hvis du er på farten.

Overvej et Power BI Kursus

Power BI byder på en lang række muligheder, og det kan være vanskeligt at danne sig et hurtigt overblik over de mange muligheder og måder at visualisere data på.

Overvej derfor om det kunne være relevant at tage på et Power BI kursus, hvor du kan få en introduktion til systemet og dets muligheder.

Her lærer du at se på datamodeller, forretningslogik og ikke mindst hvordan du kan visualisere de data, så det giver mening for dem der skal se på tallene.